MVP

Tútor v poradenstve

MODUL Č.1 - poradenstvo pre dospelých
MODUL Č.2 - koučing v poradenskom centre pre dospelých
MODUL Č.3 - podporné nástroje v poradenskom centre pre dospelých


Predseda a člen skúšobnej komisie

Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie


Pracovník riadenia projektov EÚ

MODUL Č.1 - projektové riadenie
MODUL Č.2 - finančné riadenie projektu
MODUL Č.3 - publicita
MODUL Č.4 - monitorovanie projektu
MODUL Č.5 - životný cyklus externých zákaziek


Manažér ďalšieho vzdelávania

MODUL Č.1 - osobitosti vzdelávania dospelých
MODUL Č.2 - vzdelávanie v organizácii


Lektor ďalšieho vzdelávania

MODUL Č.1 - andragogické kompetencie
MODUL Č.2 - didaktické kompetencie
MODUL Č.3 - sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie


40 modulových vzdelávacích programov

Modulové vzdelávacie programy pre získanie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie v 40 najžiadanejších profesiách v oblasti remesiel a služieb.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI