MVP

Modulové vzdelávacie programy pre získanie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie v 40 najžiada­nejších profesiách v oblasti remesiel a služieb.

Kvalifikačné a hodnotiace štandardy

1.Kuchár
Modul č.1 – Príprava minútok – 5120000/1
Modul č.2 – Príprava teplých pokrmov –5120000/2
Modul č.3 – Príprava pokrmov studenej kuchyne –5120000/3
Modul č.4 – Príprava pokrmov pre rýchle stravovanie 5120000/4 

2. Čašník, servírka
Modul č.1 – Jednoduchá obsluha – 5131001/1
Modul č.2 – Zložitá obsluha – 5131001/2
Modul č.3 – Somelier – 5131001/3
Modul č.4 – Barman s OV- 5131001/4
Modul č.5 – Barman bez OV- 5131001/4
Modul č.6 – Barista s OV-5131001/5
Modul č.7 – Barista bez OV –5131001/5 

3. Umelecký kováč
Modul č.1 – Dizajn kovaných výrobkov – 7319001/1
Modul č.2 – Úžitkové a umelecké kovanie – 7319001/2
Modul č.3 – Tepanie vysokých a nízkych reliefov – 7319001/3 

4. Kamenár
Modul č.1 – Hrubá kamenárska výroba – 7113000/1
Modul č.2 – Sekanie písma – 7113000/2
Modul č.3 – Strojové opracovanie kameňa – 7113000/3
Modul č.4 – Čistenie a údržba kameňa – 7113000/4
Modul č.5 – Osadzovacie práce – 71130005 

5. Kozmetik
Modul č.1 – Masáž tváre – 5142001/1
Modul č.2 – Čistenie pleti –5142001/2
Modul č.3 – Kozmetická starostlivosť o ruky –5142001/3
Modul č.4 – Líčenie a dekoratívna kozmetika –5142001/4 

6. Majster v ťažobnom priemysle
Modul č.1 – Dobývanie ložísk – 3121001/1
Modul č.2 – Podzemné staviteľstvo – 3121001/2 

7. Banský zámočník
Modul č.1 – Banské stroje a zariadenia – 7222003/1
Modul č.2 – Raziace a dobývacie stroje – 7222003/2 

8. Baník, strojník
Modul č.1 – Razenie, rúbanie – 8111002/2
Modul č.2 – Banské stroje a zariadenia – 8111002/1 

9. Strojník zariadení na úpravu nerudných surovín
Modul č.1 – Stroje a zariadenia – 8112007/1
Modul č.2 – Dopravné stroje a zariadenia – 8112007/2
Modul č.3 – Tepelné upravárenské procesy – 8112007/3 

10. Operátor zariadenia na prípravy vsádzky vo valcovniach
Modul Operátor zariadenia prípravy vsádzky vo valcovniach – 8121010 

11. Hutník operátor – údržbár
Modul Hutník operátor – údržbár – 8121004 

12. Hutník oceliar
Modul Hutník oceliar – 8121006 

13. Hutník vysokopeciar
Modul Hutník vysokopeciar – 8121007 

14. Chovateľ hospodárskych zvierat a dojníc
Modul č.1 – Chovateľ hovädzieho dobytka – 6121/1/6121001
Modul č.2 – Chovateľ oviec – 6121/2/6121001
Modul č.3 – Chovateľ kôz – 6121/3/6121001 

15. Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
Modul č.1 – Pestovanie obilnín a olejnín – 6111000/1
Modul č.2 – Pestovanie zeleniny – 6111000/2
Modul č.3 – Pestovanie ovocia – 6111000/3 

16. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov
Modul č.1 – Výroba poľnohospodárskych produktov – 7233001/1
Modul č.2 – Oprava časti strojov v poľnohospodár­stve – 7233001/2
Modul č.3 – Údržba a oprava strojov a zariadení v poľnohospodár­stve – 7233001/3 

17. Výrobca cukrárskych a pekárskych výrobkov
Modul č.1 – Cukrár – 7512002
Modul č.2 – Pekár – 7512001 

18. Spracovateľ ovocia a zeleniny
Modul č.1 – Priemyselné konzervovanie ovocia a zeleniny – 7514001/1
Modul č.2 – Spracovanie ovocia a zeleniny sterilizáciou a nep. konz. metódami – 7514001/2
Modul č.3 – Spracovanie ovocia a zeleniny mrazením – 7514001/3
Modul č.4 – Spracovanie ovocia a zeleniny sušením – 7514001/4 

19. Lakovač a natierač dreva
Modul č.1 – Materiály a polotovary z dreva – 7132008/1
Modul č.2 – Zásady BOZ a požiarnej ochrany v DSP – 7132008
Modul č.3 – Technologické postupy a zariadenia pre povrchovú úpravu dreva – 7132008/2
Modul č.4 – Náterové hmoty určené pre povrchovú úpravu dreva – 7132008/3
Modul č.5 – Povrchové úpravy podlahových materiálov z dreva v interiéri a exteriéri – 7132008/4 

20. Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Modul č.1 – Výroba okien a dverí – 7522002/1
Modul č.2 – Výroba interiérových výrobkov z dreva – 7522002/2 

21. Stolár, výrobca nábytku
Modul č.1 – Výroba stolového, sedacieho a lôžkového nábytku – 7522001/1
Modul č.2 – Výroba úložného nábytku – 7522001/2 

22. Výroba konštrukčných dosiek z dreva
Modul č.1 – Výroba konštrukčných dosiek z masívneho dreva – 7521001/1
Modul č.2 – Výroba konštrukčných dosiek z dreva – preglejované materiály – 7521001/2
Modul č.3 – Výroba konštrukčných dosiek z dreva – aglomerované materiály – 7521001/3 

23. Tlačiar, operátor tlače
Modul č.1 – Ofsetová tlač – 7322000/1
Modul č.2 – Digitálna tlač – 7322000/3
Modul č.3 – Tlač z výšky – 7322000/2 

24. Umelecký knihár
Modul Umelecký knihár – 7323002

25. Obrábač kovov
Modul Obrábač kovov – 7223003

26. Strojný mechanik
Modul Strojný mechanik – 7233999

27. Autoopravár – elektrikár
Modul č.1 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základné vzťahy k životnému prostrediu – 7412002
Modul č.2 – Obsluha základných prístrojov, meracích pomôcok a zariadení – 7412002/1
Modul č.3 – Diagnostikovanie porúch elektrotechnických zariadení – 7412002/2
Modul č.4 – Oprava komfortnej elektroniky – 7412002/7
Modul č.5 – Opravy elektrického príslušenstva motorových vozidiel – 7412002/3
Modul č.6 – Opravy vstrekovania benzínových motorov – 7412002/5
Modul č.7 – Opravy vstrekovania naftových motorov – 7412002/6
Modul č.8 – Opravy zdrojovej sústavy – 7412002/4 

28. Autoopravár – mechanik
Modul č.1 – Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci – 7412002
Modul č.2 – Opravy prevodového ústrojenstva – 7231/5
Modul č.3 – Opravy podvozkov – 7231/4
Modul č.4 – Opravy palivových systémov zážihových a vznetových motorov – 7231/3
Modul č.5 – Opravy motorov – 7231/2
Modul č.6 – Diagnostikovanie porúch mechanických častí – 7231/1
Modul č.7 – Obsluha základných prístrojov, meracích pomôcok a zariadení – 7231/7
Modul č.8 – Opravy klimatizačných zariadení automobilov – 7231/6 

29. Murár
Modul č.1 – Murované konštrukcie – 7112002/1
Modul č.2 – Povrchové úpravy pri murovaní – 7112002/2

30. Podlahár
Modul č.1 – Prípravár – 7122001/1
Modul č.2 – Stavebná chémia – 7122001/2
Modul č.3 – Montáž drevených podlahových krytín – 7122001/3
Modul č.4 – Montáž pružných podlahových krytín – 7122001/4
Modul č.5 – Montáž športových podlahových krytín – 7122001/5 

31. Inštalatér
Modul č.1 – Montáž vodovodu a kanalizácie – 7126001/1
Modul č.2 – Montáž ústredného vykurovania – 7126001/2
Modul č.3 – Montáž plynovodu – 7126001/3 

32. Tesár
Modul č.1 – Tesárske konštrukcie – 7115001
Modul č.2 – Strešné konštrukcie a krytiny – 7115001/2

33. Nastavovač CNC strojov
Modul č.1 – Obsluha konvenčných kovoobrábacích strojov – 7223001/1
Modul č.2 – Programovanie a obsluha CNC sústruhov – 7223001/2
Modul č.3 – Programovanie a obsluha CNC frézovačiek – 7223001/3 

34. Zvárač
Modul č.1 – Zváranie elektrickým oblúkom Z-E1 – 7212002/1
Modul č.2 – Zváranie v ochrannej atmosfére Z-M1 – 7212002/2
Modul č.3 – Zváranie plameňom Z-G1 – 7212002/3 

35. Strojný zámočník
Modul č.1 – Ručné spracovanie kovov – 7222001/1
Modul č.2 – Strojné obrábanie kovov – 7222001/2
Modul č.3 – Základné montážne práce – 7222001/3 

36. Kvalitár, kontrolór v strojárenskej výrobe
Modul č.1 – Kontrola výrobkov v strojárstve – 7543012/1
Modul č.2 – Posudzovanie, meranie a kontrola zvarov strojárskych výrobkov – 7543012/2
Modul č.3 – Posudzovanie, meranie a kontrola povrchových úprav a náterov stroj. výrobkov – 7543012/3

37. Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
Modul Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení – 7421003

38. Montážny pracovník
Modul č.1 – Montáž elektrických zariadení – 8212/1/8212001
Modul č.2 – Montáž elektronických zariadení – 8212/2/8212002 

39. Montér elektrických rozvádzačov
Modul č.1 – Montáž elektrických inštalácii – 7413001
Modul č.2 – Montáž elektrických rozvádzačov – 7413001/2
Modul č.3 – Montáž elektrických sietí – 7413001/3 

40. Montér zariadení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Montér zariadení v oblasti OZE – 7421999